Den Hoed Organizing
Professional organizer, opruimcoach & budgetcoach 

Den Hoed Organizing | Budgetcoaching 

Budgetcoach Zeeland  | Wilt u beter met geld leren omgaan?

Weer overzicht in uw financiën en uw administratie op orde?


WAT IS BUDGETCOACHING?

Steeds meer mensen in Nederland hebben problemen op het gebied van hun financiële en administratieve situatie. De behoefte aan deskundige, op de individuele situatie toegesneden budgetcoaching wordt steeds groter. Ook werkgevers hebben een groot belang bij financieel gezonde werknemers. Financiële zorgen van een werknemer kunnen hoger ziekteverzuim tot gevolg hebben en een grote nadelige impact hebben op het functioneren van een werknemer. Als de inkomsten dalen, bijvoorbeeld na ontslag of een echtscheiding, kan budgetcoaching helpen een nieuwe balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. 


We weten allemaal dat het belangrijk is en toch is het regelen van de financiën voor veel particulieren, zzp’ers en werkgevers van kleine bedrijven een van hun minst favoriete bezigheden. Met alle gevolgen van dien. Stapels papieren, ongeopende enveloppen, onvindbare rekeningen, ongeopende e-mails in volle mailboxen en openstaande betalingen. Kortom, financiële chaos en mogelijk zelfs schuldenproblematiek. Particulieren, zzp’ers, werkgevers en/of uw werknemer(s) kunnen allen baat hebben bij de preventieve werking van budgetcoaching. Structuur aanbrengen in uw financiële administratie brengt rust. En een goed georganiseerd systeem scheelt u op termijn in ieder geval tijd en meestal ook geld. Een budgetcoach verdient zichzelf vaak terug. Er kan ineens, of al langere tijd, behoefte zijn een einde te maken aan de onoverzichtelijke chaos.

 

Budgetcoach Zeeland  | Wilt u beter met geld leren omgaan? En weer overzicht hebben over uw administratie en financiën?

Hanneke kan particulieren, werkgevers en/of uw werknemer(s) hierbij van dienst zijn. Na een intakegesprek (indien nodig of gewenst met alle betrokkenen) wordt er specifiek voor uw situatie een plan gemaakt. Gaat u hiermee akkoord dan gaat u samen met Hanneke aan de slag. Tussentijds evalueren we hoe het gaat en of er mogelijk afspraken moeten worden aangepast. U bepaalt wat er gebeurt en wordt hierbij begeleid of gecoacht zodat u uw doelen ook daadwerkelijk behaalt. We werken samen toe naar een situatie waarin u weer controle ervaart over uw financiële administratie. Ook zorgen we ervoor dat achterstallige betalingen worden weggewerkt. Indien het nodig is zoeken we samen naar een andere oplossing voor uw (financiële) problematiek. Uiteindelijk levert budgetcoaching u vaak meer rust, tijd en geld op. 


DIENSTEN

-Begeleiden bij het scheppen van overzicht in de financiële (bedrijfs)administratie

-Maken van of begeleiding bieden bij het maken van een budgetplan per maand en/of jaar

-Begeleiding bieden bij het aanvragen van inkomens verhogende subsidies, toeslagen e.d.

-Signaleren van mogelijk onnodig hoge kostenposten

-Adviseren bij de mogelijkheden om te besparen

-Coaching bij het duurzaam bijhouden van de (bedrijfs)administratie

-Coaching bij het uitvoeren van het budgetplan

-Begeleiding bij of het coachen van particulieren, zzp’ers en werkgevers en werknemers van kleine bedrijven in het contact met schuldeisers en/of deurwaarders

-Problematische of bedreigende schulden signaleren en verwijzen naar de schuldhulpverlening

-Andere mogelijke problematiek die leidt tot de financiële problemen signaleren en verwijzen naar flankerende hulp

-Diensten op het gebied van ruimte en tijd die particulieren, werkgevers en/of uw werknemer(s) nodig hebben om de vooraf gestelde doelen te bereiken 


Den Hoed Organizing is aangesloten bij de NVVBS (Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners)


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn